U bent nu hier:

Nieuws

  NVAB is gezeur beu: de bedrijfsarts is onafhankelijk

   |  De NVAB heeft er echt genoeg van dat bedrijfsartsen voortdurend worden afgeschilderd als niet onafhankelijk. Deze beeldvorming is schadelijk voor de beroepsgroep en de NVAB neemt er nadrukkelijk afstand van. »»


  NVAB: de bedrijfsarts is onafhankelijk

   |  De regionale dagbladen publiceerden vandaag over het imago en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Geert Koster, bedrijfsarts en bestuurslid van de NVAB-Kring Noord, liet een duidelijk geluid horen. »»


  NVAB: geen verbetering arbeidsgerelateerde zorg in kabinetsplannen

   |  De kabinetsplannen voor 2015 geven geen aanknopingspunten voor de aanpak van knelpunten. Het SER advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg, dat aanstaande vrijdag wordt vastgesteld, bevat wel zinvolle aanbevelingen zoals het instellen van een opleidingsfonds voor bedrijfsartsen. De NVAB adviseert het kabinet om daar snel mee aan de slag te gaan. »»


  Privacy en uitwisseling van medische gegevens

   |  Om werknemers zo goed mogelijk te begeleiden bij herstel en re-integratie vragen bedrijfsartsen regelmatig medische informatie op bij behandelende artsen. Uitgangspunt hierbij is een goede balans tussen enerzijds efficiënte samenwerking van betrokken artsen en anderzijds bescherming van de privacy van de patiënt/werknemer. »»


  SER: bedrijfsarts belangrijk voor duurzame inzetbaarheid

   |  De NVAB vindt het positief dat de SER-commissie een duidelijke rol ziet voor bedrijfsartsen in het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en deelt de mening van de SER over het weer invoeren van het arbeidsomstandighedenspreekuur. »»


  Bedrijfsartsen hebben veel belangstelling voor 'praktijktest melden beroepsziekten'

   |  Het NCvB stappenplan voor het melden van beroepsziekten is in samenwerking met de NVAB herzien. Hoe dit nieuwe stappenplan in de praktijk bevalt, wordt in september getest. Na een oproep voor deelname aan de praktijktest hebben zich bijna 200 bedrijfsartsen opgegeven. »»


  Melden beroepsziekten: test met nieuw stappenplan

   |  Het NCvB stappenplan voor het melden van beroepsziekten is in samenwerking met de NVAB herzien. Het nieuwe stappenplan geeft duidelijke criteria voor het vaststellen van beroepsziekten en is erop gericht om preventieve activiteiten op gang brengen. Het voorkómen van beroepsziekten is het uiteindelijke doel. »»


Meer nieuws

Nieuwsbrief


eerdere nummers   

Twitter

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd