U bent nu hier:

Nieuws

  Vacature Projectleider Richtlijnontwikkeling

   |  Het Kwaliteitsbureau is op zoek naar een enthousiaste collega die ons team wil komen versterken. Wij zien op korte termijn uit naar een projectleider richtlijnontwikkeling (0,5 fte). U wordt met name ingezet voor activiteiten op het gebied van de richtlijnontwikkeling waarin wordt samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). »»


  Naar een duurzame inzetbaarheid van werknemers

   |  Op 9 april sprak prof. dr. J.K. (Judith) Sluiter haar oratie uit met de titel 'Geschikt of ongeschikt? Werken aan arbeidsgeneeskundige beoordeling en -begeleiding'. Zij hield een pleidooi voor een up-to-date sociaal medisch instrumentarium voor de arbeidsgeneeskundige beoordeling en begeleiding en voor betere invulling van preventief arbeidsgezondheidskundig beleid op sector- of werkgeversniveau. Arbodiensten, bedrijfsartsen, werknemersvertegenwoordiging en leiding in organisaties moeten gezamenlijk voor betere begeleidingsvormen kiezen, waardoor de duurzame inzetbaarheid van werknemers tot aan de pensioenleeftijd ook evidence based vorm kan gaan krijgen. »»


  NVAB publiceert twee nieuwe richtlijnen: Computerwerk en Werk-Privé Balans

   |  De NVAB publiceert vandaag twee nieuwe richtlijnen voor arboprofessionals. Deze richtlijnen behandelen de thema’s ‘Computerwerk’ en ‘Werk-Privé Balans'. Eerder verschenen in deze reeks al de richtlijnen over Tillen, Werkdruk, Agressie & Geweld en Veilig Gedrag in Productieomgevingen. »»


  Politie en PTSS

   |  Afgelopen week was Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) bij de politie in het nieuws. Een beroepsgebonden PTSS is een ziektebeeld dat kan optreden na een of meer ernstige traumatiserende gebeurtenis(sen) in het werk. Voor bedrijfsartsen zijn richtlijnen op het gebied van PTSS beschikbaar. »»


  E-health in de bedrijfssetting ter preventie van obesitas

   |  Bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven van de arbodienst ErasmusMC gaf 12 februari in aanwezigheid van Koningin Máxima een presentatie tijdens het openingssymposium van het Centrum Gezond Gewicht. Kouwenhoven ging specifiek in op het belang van de aanpak van overgewicht en obesitas voor en door bedrijven. »»


  Artsenorganisaties zetten stap in arbeidsgerelateerde zorg

   |  Vandaag tekenden de voorzitters van de artsenorganisaties LHV, NHG, NVAB en KNMG een verklaring over Werk en Gezondheid. Afgesproken is dat huisartsen en bedrijfsartsen in het belang van de patiënt - in goede samenwerking - zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk. De KNMG ondersteunt deze afspraak. »»


  Uitgelekte notitie van de SER: nog geen oplossing voor knelpunten arbeidsgerelateerde zorg

   |  De SER stelde vorige maand een interne notitie op over de uitgangspunten en elementen voor de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De NVAB is van mening dat de uitgangspunten van de SER nog veel vragen oproepen en geen oplossing bieden voor de problemen in het huidige systeem. Overigens noemt de SER in haar reactie de notitie nog een discussiestuk. »»


Meer nieuws

Nieuwsbrief


eerdere nummers   

Bedrijfsgeneeskundige Dagen: Jaarcongres NVAB


Informatie - Programma - Inschrijven

Twitter

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd