U bent nu hier:

BG-dagen 2009

DE KRACHT VAN DE BEDRIJFSARTS
Voor het verslag van deze dagen klik hier


Donderdag 14 mei 2009


09.15 Aanmelding NVAB-congresbalie, koffie/thee

Van innovatie naar kracht

Ochtendprogramma

10.00 Welkom, opening, Jan Casper van Beek, oud-voorzitter NVAB, dagvoorzitter

10.05 De kracht van de bedrijfsarts!
Pieter Rodenburg, voorzitter NVAB

10.15 Vijf jaar Kwaliteitsbureau NVAB
Dr. Kees van Vliet, directeur NVAB
 
10.25 Patiënt Empowerment, een ander soort patiënt?
Prof.dr. Wim van Harten, lid RvB NKI-AVL en hoogleraar Kwaliteitsmanagement, Amsterdam

10.55 Inleiding posterpresentaties
Prof.dr. Willem van Mechelen, hoofd afd. Sociale Geneeskunde, VUmc, Amsterdam
Femke Abma, Selwin Audhoe, Tilja van den Berg, Cécile Boot, Alwin van Drongelen, Anja Holwerda, Wendy Koolhaas, Paul Kuijer en Sandra van Oostrom
   
Parallelsessies 1 t/m 15

1. Mental health at work
Dr. Karen Nieuwenhuijsen, consulent psychische klachten, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam en Bob Grove PhD, director of Employment Programma, Sainsbury Centre for Mental Helath, London UK

2. Workfit model and musculoskeletal disorders
Dr. Kari-Pekka Martimo, chief occupational physician, Mehiläinen Occupational Health Service, Finland

3. Pulmonary function and work
Dr. Jaring van der Zee, longarts, AMC, Amsterdam en dr. Teake Pal, klinisch arbeidsgeneeskundige, NCvB, Amsterdam

4. Diabetes and work
Dr. Dorothea Mayer, occupational health physician, Daimler AG Stuttgart, Germany en dr. André Weel, bedrijfsarts, Kwaliteitsbureau NVAB

5. De rol van genetisch onderzoek bij de preventie van contacteczeem
Dr. Maarten Verberk, universitair hoofddocent, beiden Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam

6. De Work Ability Index: impact van kennis voor de praktijk
Dr. Leo Elders, bedrijfsarts-onderzoeker en drs. Tilja van den Berg, onderzoekster, beiden ErasmusMC, Rotterdam

7. Geef kleur aan het spreekuur
Bernard Luiting, bedrijfsarts, ArboNed, Eindhoven
 
8. Fit en gezond
Drs. Marjan Strating, projectleider Fit en Gezond, Politie Nederland en Wim Frankenmolen, bedrijfsarts, Politie Haaglanden,

9. Bedrijfsarts in de eerste lijn
Jeanette Hemke, bedrijfsarts, Achmea Vitale, Voorburg, Will Mossink, beleidsmedewerker/onderzoeker, Welder, Amsterdam en Monique Willems, bedrijfsarts/bestuurslid NVAB, Hoorn
 
10. Nieuwe gezondheidsrisico’s door werk
Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundigen, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
 
11. Voortplanting en werk: ook vóór de conceptie van belang
Dr. Teus Brand, bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam

12 Kanker en werkhervatting - Moe is niet lui
Dr. Iwona van Zanten, bedrijfsarts, Rotterdam

13. Bedrijfsgeneeskundige aspecten in het werk van de jeugdarts
Henrique Sachse en Onno Sijperda, jeugdartsen, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland, Gouda

14. Telerevalidatie: nieuwe mogelijkheden voor actieve begeleiding en behandeling op afstand
Prof.dr.ir. Hermie Hermens, hoogleraar bewegingssturing Universiteit Twente en manager Roessingh Research and Development, Enschede

15. Leerzame schadeclaims
Marian Schaapman, senior onderzoeker arbeid, gezondheid en recht, Hugo Sinzheimer Instituut voor Arbeid en Recht, UvA, Amsterdam en dr. Noks Nauta, bedrijfsarts/psycholoog, projectmedewerker leerzame schadeclaims, Kwaliteitsbureau NVAB, Utrecht


Middagprogramma

15.40 Evidence-based interventies in de BGZ: een kosten-effectieve investering?
Prof.dr. Willem van Mechelen, hoofd afd. Sociale Geneeskunde, VUmc, Amsterdam

16.10 Burgerpenning 2007-2008
Gert van der Laan, Commissie tot toekenning Burger-/Zielhuispenning

Paul Smits overhandigt aan Frederieke Schaafsma op 28 juli te Sydney aan Frederieke Schaafsma de Burgerpenning 2007-2008 uit namens het NVAB-bestuur en de Commissie Burger Zielhuispenning

Paul Smits reikt namens het NVAB-bestuur en de Commissie Burger Zielhuispenning op 28 juli 2009 in Sydney de Burgerpenning 2007-2008 uit aan Frederieke Schaafsma
Vrijdag 15 mei
   
Van arbeidskracht naar vermogen

Ochtendprogramma

9.30 Welkom, opening, Mariëlle A-Tjak, oud-voorzitter NVAB, dagvoorzitter
 
9.35 Ben ik mijn werknemer’s hoeder?
Prof.dr. Inez de Beaufort, hoogleraar Gezondheidsethiek, Erasmus Universiteit, Rotterdam

10.05 De tweede wet van de nieuwe bedrijfsgezondheidszorg: "De verandering van de beweging is evenredig met de kracht"Dr. Willem van Rhenen, chief medical officer, ArboNed, Utrecht

10.35 Inleiding posterpresentaties
Prof.dr. Frank van Dijk, hoogleraar arbeid en gezondheid, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam
Patricia Dekkers-Sánchez, Maurice Driessen, Nieke Elbers, Ludeke Lambeek, Frans Slebus en Ilona Zoer

Parallelsessies 16 t/m 30

16. Pandemie, risicomanagement en de bedrijfsarts (nog niet beschikbaar; volgt)

Jaap Maas, senior expert, klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbo Unie en NCvB, Alkmaar

17. Verslaving
Rob ter Haar, verslavingsarts, Tactus Verslavingszorg

18. Visitatie in praktijk; Het model, de vragenlijst , accreditatie
Drs. Jos Manders, senior beleidsmedewerker, Kwaliteitsbureau NVAB, Utrecht en Jan Fossen

19. Van dilemma naar reflectie (3 workshops per ronde: max. 15 deelnemers per workshop)
Workshop 1: Alcohol en drugs; Riet Horsten en Ineke van Werven-Bruijne
Workshop 2: Het 3-gesprek; Bea Groenenberg en Ria Bleeker
Workshop 3: De medische verklaring; Meindert Jan van Erp Taalman Kip en mr. Marja Kelder
Alle sprekers zijn lid van de NVAB Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE)

20. Arbeidsdermatosen: problemen met onze belangrijkste twee vierkante meter
Jan Bakker, klinisch arbeidsgeneeskundige, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam en prof.dr. Derk Bruynzeel, emeritus hoogleraar arbeidsdermatologie, VUmc, Amsterdam

21. Meer dan moe! Oplossing in zicht?
Prof.dr. Monique Frings-Dresen, hoogleraar beroepsziekten, drs. Margot Joosen, onderzoeker en dr. Judith Sluiter, principal investigator, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam

22. Het bedrijfsgeneeskundig dossier, wat moet en wat mag ermee?
Karien van Roessel, bedrijfsarts-jurist, voorzitter NVAB commissie Wet- en Regelgeving en  mr. Hilde van der Meer, jurist gezondheidsrecht, KNMG, Utrecht

23. Geldverspilling tijdens de kredietcrisis? De bedrijfsarts weet raad!
Mr. Karin Nijman, managing partner, advocaat en mediator, Berntsen Mulder Advocaten/Claimcare, Alphen aan den Rijn
 
24. Hoogbegaafde werknemers: talenten met gebruiksaanwijzing? (max. 30 deelnemers)
Dr. Noks Nauta, bedrijfsarts/psycholoog, Delft en dr. Ariane Oberndorff, bedrijfsarts, HumanCapitalCare Arbozorg, Breda
 
25. Autismespectrumstoornis? Werken kan!
Ankie van der Reijken, psychiater, Centrum Autisme, Leiden

26. Overgangsklachten, niet alleen een vrouwenkwaal…
Dr. Iwona van Zanten, bedrijfsarts, Rotterdam

27. Reanimatievaardigheden en de toepassing van de AED, de puntjes op de i (per ronde 3  zaaltjes: max. 10 deelnemers per zaal; 30 per sessie); Adult basic life support en sterfte in NederlandErvaren trainers vanuit het AMC, Amsterdam

28. Cardiovasculair risicomanagement en de bedrijfsarts
Jaap van Dijk, klinisch arbeidsgeneeskundige, Polikliniek Mens en Arbeid, Amsterdam

29. Coachtechnieken binnen en buiten de spreekkamer
Hans Polak, directeur Coaching Plaza Rotterdam

30. Kom in je kracht: empowerment bij arbeidsrevalidatie (max. 15 deelnemers)
Karin van der Poll, re-integratiedeskundige/gedragswetenschapper, Heliomare arbeidsintegratie/Vroege interventie, Wijk aan Zee


Middagprogramma

16.25 Arts van de 21e eeuw: inspirerend leiderschap
Joop Alberda, voorzitter NL Coach (voormailig coach ‘gouden’ volleybalteam Olympische Spelen 1996, technisch directeur NOC*NSF Sydney 2000)

16.55 Afsluiting
Pieter Rodenburg, voorzitter NVAB 
Meer weten over de NVAB-Richtlijnen?


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd